Thứ bảy, ngày 18-11-2017
Triết lý kinh doanh
         Như những ngôi sao thưở ấu thơ mà ta thường nhìn với sự sợ hãi,

        Như những ngôi sao tuổi mới lớn mà ta thường nhìn với niềm vui của mối tình đầu,

        Như những ngôi sao của tuổi trưởng thành mà ta thường ngắm nhìn với mong ước hôn nhân hạnh phúc

        Như những ngôi sao của tuổi thành danh mà ta ngắm nhìn với cầu mong gia đình viên mãn.

        Chúng tôi sẽ luôn là nơi che chở bình yên của bạn.